Щоденно десятки тисяч громадян України, іноземні туристи, прагнучи збагатити свої знання, зустрітися з прекрасним, відвідують музеї. Музеї дають змогу побувати в давньому минулому, побачити сьогодення людства, його здобутки і навіть заглянути у майбутнє. У музеях України дбайливо зібрано і зберігається все, що нам, українцям, дороге, що є гордістю нашого народу, і це закономірно: адже не вартий майбутнього той народ, який не цінує свого минулого.

   Згідно Закону України " Про музеї та музейну справу", музей - науково-дослідний та культурно-освітній заклад, створений для вивчення, збереження, використання та популяризації музейних предметів та музейних колекцій з науковою та освітньою метою, залучення громадян до надбань національної та світової культурної спадщини.

   ХХІ століття – період нових форм конструювання культури.

   Музеї належать до трансляційної сфери культури, функція якої полягає у передачі культури у формі інформації від покоління до покоління, від людини до людини, групі, суспільству. Одне з головних завдань музеїв – документування, виявлення музейних об’єктів, які можуть слугувати певним документом, свідченням, що підтверджує реальність і є таким чином носієм історичної пам’яті. Музеї нашої країни сьогодні об’єктивно і всебічно висвітлюють історію свого регіону і України в цілому, в експозиціях велику увагу звертають на загальнолюдські і національні цінності культури і історії. У світовій та вітчизняній практиці останнім часом спостерігається розширення сфери суспільної ролі музеїв: від музею як сховища колекцій, до музею, де в центрі уваги людина.